Takaisin

Ilmoita ryhmäsi mukaan Yhdessä-pajoihin!

Oletko järjestön, harrastusryhmän, vapaaehtoistoiminnan, päiväkodin, koulun tai kerhon ohjaaja? Ilmoita ryhmäsi ikään katsomatta mukaan Yhdessä-pajat toimintaan. Työpajat järjestetään Villa Artussa. Työpajoja järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2021 ja/tai keväällä 2022. Seuraamme tiiviisti korontilannetta ja Yhdessä-pajat toteutetaan mikäli se vallitsevassa koronatilanteessa on mahdollista.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja Nina Laaksonen, nina.laaksonen(at)artcentre.fi, p. 0400 955 353.

 

Kohtaamispaikka taiteen ja luovan toiminnan äärellä

Yhdessä-pajat on Villa Artussa toimivan Lasten ja nuorten taidekeskuksen paikallista toimintaa, joka kokoaa yhteen erilaisia ryhmiä. Se on kohtaamispaikka taiteen ja luovan toiminnan äärellä. Tärkeintä on yhteinen moniammatillinen suunnittelu ja toisista oppiminen.

 

Yhdessä-pajojen osallistujia

Pajoissa on ollut mukana yleisopetuksen ja valmistavien luokkien oppilaita, erityisluokkia, toisen asteen lähihoitajaopiskelijoita ja maahanmuuttajakoulutuksen opiskelijoita, päiväkoti- ja esiopetusryhmiä sekä ikäihmisiä Hyvinkään eri hoitokodeista.

 

Kuvituskuva eri ikäisten henkilöiden käsistä

 

Mukaan kehittämään toimintaa

Tervetuloa suunnittelemaan yhdessä keiden kanssa kohtaaminen olisi antoisaa ja tutkimaan minkälaisia virikkeitä lasten ja nuorten taide voi antaa. Toimintaa halutaan kehittää edelleen ja siksi mukaan voi ilmoittautua uusia sidosryhmiä, pienryhmiä ja toimijoita eri ikäisten ihmisten ja erilaisten yhdistysten parista. Tavoitteena on rakentaa verkostoja, kokoontua taiteen äärelle sekä lisätä kommunikaatiota luovien menetelmien avulla erilaisten ihmisten kesken. Herkistytään, havahdutaan ja vaihdetaan kokemuksia. Annetaan lasten ja nuorten taiteen vaikuttaa.

Lisätietoja tuottaja Nina Laaksonen, nina.laaksonen(at)artcentre.fi, p.  0400 955 353.

 

Yhteistyöverkostoja

Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö kuuluu valtakunnalliseen lastenkulttuurikeskusten verkostoon. Lisätietoa lastenkulttuurikeskusten toiminnasta löytyy Suomen lastenkulttuurikeskusten säätiön sivuilta. Olemme mukana Hyvinkäällä toimivassa Pikku-Veturin ja Päiväpirtin yhteisen työn ryhmässä, joka kokoaa yhteen paikallisia toimijoita lapsiperheiden asioiden ja ajassa liikkuvien ilmiöiden jakamiseen. Kuulumme Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston Kumppanuushankkeeseen, joka suunnittelee verkostoitumisen työkaluja kuntien ja järjestöjen käyttöön. Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö on osa Uudenmaan alueen LAPE eli lapset ja perheet verkostoa, jossa kuulostellaan yhteistyömahdollisuuksia alueen toimijoiden kesken. Olemme mukana Taikusydän verkostossa, joka toimii taiteen ja hyvinvoinnin teemojen valtakunnallisena yhteyspisteenä. Taikusydän tekee yhteistyötä  myös pohjoismaiden kesken. Lisätietoa verkoston toiminnasta löytyy Taikusydän-verkkosivuilta.

 

Luettavana taiteen kautta tapahtuvaan kohtaamiseen liittyvä artikkeli ”Taidekasvatus tuo myötäelämisen taidon lähelle” STYLUS 1/2019