Taiteen perusopetusta kuvataiteen saralla

Hyvinkään kaupungin ylläpitämä Hyvinkään kuvataidekoulu, tuttavallisemmin Artun kuvis, tarjoaa kouluajan ulkopuolella järjestettävää, lakisääteistä visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta hyvinkääläisille 4 – 19 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Koulussa tutkitaan visuaalista kulttuuria taiteen historiaa unohtamatta. Pitkäjänteinen ja tavoitteellinen työskentely luo pohjan elinikäiselle taideharrastukselle, mutta on myös valmennusta taiteen alan ammattiin tähtääville. 

Opetuksessa painotetaan ympäristötietoisuutta, ohjataan havainnoimaan luontoa ja elinympäristöä sekä esteettisestä että luonnonsuojelullisesta näkökulmasta. Kuvataiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää opetusta, joka tarjoaa mahdollisuuden kuvataiteen alan pitkäjänteiseen, päämäärätietoiseen ja monipuoliseen opiskeluun sekä taiteesta nauttimiseen. Kuvallisen kielen opettelu – niin oma ilmaisu kuin visuaalinen lukutaito – on perusta, jolle muut merkitykset rakentuvat. Opetuksessa huomioidaan taiteen merkitys niin yksilön, yhteisön kuin yhteiskunnankin kannalta. 

Opintojen rakenne

Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä jakautuu kahteen kokonaisuuteen; perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Perusopintojen tarkoituksena on taiteenalalle keskeisten taitojen tavoitteellinen harjoittelu ja pitkäjänteinen kehittäminen. Syventävien opintojen aikana opintomahdollisuuksia laajennetaan tai painotetaan yksilöllisten tavoitteiden mukaan. Taiteenalan laajan oppimäärän syventäviin opintoihin sisältyy lopputyö. Sekä perusopintoihin että syventäviin opintoihin voi sisältyä keskenään vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia, lisäopintoja ja lyhytkursseja. Opetus tapahtuu 8 – 10 oppilaan ryhmissä.

Oppilaaksi ilmoittautuminen

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen tulevalle lukuvuodelle tapahtuu sähköisesti keväisin toukokuun aikana. Ilmoittautumisia otetaan vastaan myös lukuvuoden aikana. Vapautuville oppilaspaikoille otetaan oppilaita jonotuslistalta, joka  on voimassa vain ko. lukuvuoden eli kuvataidekouluun on haettava uudestaan seuraavana keväänä, jos ei ole saanut paikkaa.
Lisätietoja kuvataidekouluun ilmoittautumisesta.