Tulevaisuuden muotoilijaksi

Taito käsityö- ja muotoilukoulu Etelä-Suomi on Taito Etelä-Suomi ry:n ylläpitämä taiteen perusopetuksen oppilaitos. Opetusta järjestetään 4–18 -vuotiaille lapsille ja nuorille sekä aikuisille Helsingissä, Haminassa, Hyvinkäällä, Lahdessa, Lappeenrannassa, Lohjalla, Tuusulassa ja Vantaalla. Opiskelun lähtökohtana on käsillä tekeminen: tutkimme, pohdimme ja suunnittelemme asioita, esineitä ja ilmiöitä. 

Käsityön taiteen perusopetuksessa oppilas oppii ilmaisemaan itseään käsityön eri osa-alueilla, jotka ovat esinesuunnittelu ja esineiden valmistus, tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelu ja valmistus sekä ympäristön suunnittelu ja rakentaminen. Käsityöilmaisu perustuu kulttuuriperintöön, taiteidenvälisyyteen ja luonnontuntemukseen. Oppilas oppii arvostamaan käden taitoja ja ymmärtää käsityön kulttuurisia merkityksiä. Opiskelu luo edellytyksiä jatko-opinnoille, elinikäiselle harrastamiselle ja visuaalisen kulttuurin kehittämiselle. Opetus pohjautuu opetussuunnitelman perusteisiin sekä oppilaitoksen opetussuunnitelmaan.

Hyvinkään käsityö- ja muotoilukoulun opetusryhmät 

 

instagram musta ikoni   facebook logo musta

 

Arvot

  • Käsityön muotoilukasvatus on keskeinen osa käsityö- ja muotoilukoulun arkea ja sen avulla tuetaan taitokulttuurin kehittymistä sekä vahvistetaan luovaa ongelmanratkaisukykyä.
  • Taito on käsityöopetuksen pitkäjänteistä kehittämistä, millä varmistetaan taidon jatkuvuus ja vahvistetaan eri paikkakuntien omaleimaisuutta.
  • Yksilöllisyys tarkoittaa ainutkertaisen ihmisen arvostamista, ajatusten kuuntelemista, kannustamista, oman luovuuden lähteiden ja visuaalisen ilmaisutaidon löytämistä sekä henkilökohtaisen oppimistyylin ymmärtämistä.
  • Kestävän kehityksen opetuksessa huomioidaan eettiset ja moraaliset näkökulmat sekä tunnistetaan valintojen vaikutus yksilöön, yhteisöön ja ympäristöön. Kestävä kehitys näkyy käsityö- ja muotoilukoulussa tehtävinä, tuotteina, tekoina ja tarinoina.
  • Yhteistyötä käsityö- ja muotoilukoulussa tehdään oppilaiden, huoltajien, henkilöstön ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Yhteistyön avulla vahvistetaan olemassa olevia käytänteitä, opitaan toisilta ja päästään näin parempiin lopputuloksiin.

Oppilaaksi haku

Lasten- ja nuorten ryhmiä täydennämme lukuvuoden aikana. Ryhmien oppilastilanteen näet Eepos-palvelussa olevasta hakulomakkeesta. Hakija saa tiedon hyväksynnästä sähköpostiinsa, kun hakemus on käsitelty. Täysiin ryhmiin voi myös jäädä jonoon. Opetukseen ilmoittaudutaan koko lukuvuodeksi.

Kuva: Hilja Mustonen