Kohtaamispaikka taiteen ja luovan toiminnan äärellä

Yhdessä-pajat on Villa Artussa toimivan Lasten ja nuorten taidekeskuksen paikallista toimintaa, joka kokoaa yhteen erilaisia ryhmiä. Tärkeintä on yhteinen moniammatillinen suunnittelu ja toisista oppiminen.

Oletko järjestön, harrastusryhmän, päiväkodin, koulun tai kerhon ohjaaja? Tervetuloa suunnittelemaan yhdessä keiden kanssa kohtaaminen olisi antoisaa ja tutkimaan minkälaisia virikkeitä lasten ja nuorten taide voi antaa. Ilmoita ryhmäsi ikään katsomatta mukaan Yhdessä-pajat -toimintaan. Työpaja tarjoaa erilaisille ryhmille kohtaamispaikan taiteen ja luovan toiminnan äärellä. Työpajat järjestetään Villa Artussa.

Toimintaa halutaan kehittää edelleen ja siksi mukaan voi ilmoittautua uusia sidosryhmiä, pienryhmiä ja toimijoita eri ikäisten ihmisten ja erilaisten yhdistysten parista. Tavoitteena on rakentaa verkostoja, kokoontua taiteen äärelle sekä lisätä kommunikaatiota luovien menetelmien avulla erilaisten ihmisten kesken. Herkistytään, havahdutaan ja vaihdetaan kokemuksia. Annetaan lasten ja nuorten taiteen vaikuttaa.

Ilmoita ryhmäsi mukaan

Ilmoittautumiset ja lisätietoja Nina Laaksonen, nina.laaksonen(at)artcentre.fi, p. 0400 955 353.

Pajoissa on ollut mukana yleisopetuksen ja valmistavien luokkien oppilaita, erityisluokkia, toisen asteen lähihoitajaopiskelijoita ja maahanmuuttajakoulutuksen opiskelijoita, päiväkoti- ja esiopetusryhmiä sekä ikäihmisiä Hyvinkään eri hoitokodeista.

Yhteistyöverkostoja

Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö kuuluu Suomen lastenkulttuurikeskusten liittoon. Taidekeskus on mukana Hyvinkään kohtaamispaikkatyöryhmässä, joka kokoaa yhteen paikallisia toimijoita lapsiperheiden asioiden ja ajassa liikkuvien ilmiöiden jakamiseen. Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö on osa Uudenmaan alueen LAPE eli lapset ja perheet verkostoa, jossa kuulostellaan yhteistyömahdollisuuksia alueen toimijoiden kesken, sekä mukana Taikusydän -verkostossa, joka toimii taiteen ja hyvinvoinnin teemojen valtakunnallisena yhteyspisteenä. Taikusydän tekee yhteistyötä  myös pohjoismaiden kesken.

Luettavana taiteen kautta tapahtuvaan kohtaamiseen liittyvä artikkeli ”Taidekasvatus tuo myötäelämisen taidon lähelle” STYLUS 1/2019